ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเข้าพบคณะผู้บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation

22/10/2021

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยนางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน) นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับนาย SHIMAZAKI Yutaka ตำแหน่ง Fellow ฝ่าย External & Public Affairs Group และนาย HASHIMOTO Yoshiki ผู้จัดการทั่วไปแผนก EHV Battery Design ที่บริษัทToyota Motor Corporation สำนักงานใหญ่ เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าและหารือแผนความร่วมมือกับประเทศไทย 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกันระหว่างสองประเทศตาม Green Growth Strategy ของญี่ปุ่นและ BCG (Bio-Circular-Green) Economy Model รวมทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC ของไทย โดยทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกันทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อต่อยอดฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในไทย
Back to the list