ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 306 ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ กรุงโตเกียว

28/10/2021

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน
เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 306 ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ โดยมีนาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำญี่ปุ่นเป็นประธาน และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต เข้าร่วมการประชุมในนามของนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมแบบกายภาพครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่นเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ที่ประชุมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และมาตรการที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น รวมทั้งพัฒนาการด้านการเมืองภายในของญี่ปุ่นและภูมิภาค

ภายหลังการประชุมฯ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทนร่วมมอบโล่ที่ระลึกในโอกาสอำลานาย Ung Rachana เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำญี่ปุ่นที่จะครบวาระ และ Dato’ Kennedy Jawan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่น ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 
Back to the list