ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลานาย Ung Rachana เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำญี่ปุ่น และ Dato’ Kennedy Jawan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่น พร้อมด้วยภริยา

29/10/2021

เพื่อช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงอำลานาย Ung Rachana เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำญี่ปุ่น และ Dato’ Kennedy Jawan เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยDatin Josephine Anak Dagangภริยา ในโอกาสอำลาตำแหน่ง โดยมีนายHeriAkhmadi เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางNuningAkhmadi ภริยา เข้าร่วมด้วย
Back to the list