ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมสวนสัตว์อุเอะโนะ กรุงโตเกียว

02/11/2021

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้พบหารือกับนาย FUKUDA Yutaka ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุเอะโนะ กรุงโตเกียว เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลช้างไทยเป็นอย่างดี และได้เยี่ยมพังอุทัยและพลายอรุณ ช้างไทย 2 เชือกที่สวนสัตว์อุเอะโนะ

ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ถือเป็นวันครบรอบ 1 ปีของพลายอรุณ ช้างไทยที่เกิดจากพลายอาทิตย์ กับพังอุทัยที่สวนสัตว์อุเอะโนะ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้นำผลไม้ไปมอบให้เพื่อร่วมฉลองวันเกิดอีกด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณสวนสัตว์อุเอะโนะที่ช่วยบูรณะศาลาไทยที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2550
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นด้วย ทั้งนี้ ในปี 2565 จะเป็นโอกาสครบรอบ135 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตฯ จึงได้หารือกับนาย FUKUDAถึงความเป็นไปได้ในการรับมอบรูปปั้นช้างเชียงราย ที่วาดลวดลายศิลปะของไทย เพื่อจัดแสดงที่สวนสัตว์อุเอะโนะ เพื่อให้ผู้เข้าชมสวนสัตว์ได้รับทราบเกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นที่มีมายาวนานด้วย 
Back to the list