ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดโทจิกิ

04/11/2021

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ต้อนรับนาย FUKUDA Tomikazuผู้ว่าราชการจังหวัดโทจิกิ พร้อมคณะ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจังหวัดโทจิกิในมิติต่าง ๆ โดยเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน การศึกษา การท่องเที่ยว และด้านกงสุล นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณหน่วยงานของจังหวัดที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ มาโดยตลอดTags:   Tochigi

Back to the list