ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนประถมไดซันฮิโนะ รับฟังบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

11/11/2021

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถม ไดซันฮิโนะ เขตชินากาวะ กรุงโตเกียว จำนวน 28 คน ได้เดินทางรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตฯ รู้สึกประทับใจที่นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยความกระตือรือร้นและตั้งใจ

การเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่ได้ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และหากมีโอกาสในอนาคต อยากเชิญให้นักเรียนได้เดินทางไปยังประเทศไทยกับครอบครัว 
Back to the list