ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท BIWAHOUSE เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

22/11/2021

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นาย MURAKAMI Tetsuo ประธานบริษัท BIWAHOUSE และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่จะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ BIWAHOUSE เป็นโคมไฟงานศิลป์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะTags:   BIWAHOUSE

Back to the list