ข่าวกิจกรรม


CEO บริษัทBanpu Japan เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

22/11/2021

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน2564 นาย IDO Mitsuo CEO บริษัทBanpu Japan และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตัวในโอกาส เข้ารับตำแหน่งCEO ของบริษัทเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหลากหลายประเด็น รวมทั้งการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทBanpu Japanในญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับBCG Economy Model และนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
Back to the list