ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีณวัดหลวงพ่อชื่นพุทธาราม ประเทศญี่ปุ่น

19/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564ณ วัดหลวงพ่อชื่นพุทธาราม ประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร นางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษาฝ่ายกงสุล เป็นผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและหน่วยงานทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวด้วย

 ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี รวมทั้งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและหนังสือคู่มือคันจิให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 300 คน
Back to the list