ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหาร Japan Foundation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

17/11/2021

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 Ms. SATO Yuri รองประธานบริหาร Japan Foundation ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำกิจกรรมของ Japan Foundation ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับ Japan Foundation เพื่อส่งเสริม Soft Power ของไทย-ญี่ปุ่น และความสัมพันธ์ระดับประชาชนอย่างต่อเนื่องTags:   Japan Foundation

Back to the list