ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารองค์กรผู้รับ Kanto Dueling Business Cooperative เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน

22/11/2021

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสดุดี  กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา  มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารองค์กรผู้รับ Kanto Dueling Business Cooperative จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) Mr. SEIICHIRO Ogawa  (2) Mr. TAKAHIRO Aoki และ (3) Mr. TOMOYOSHI Shiba ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยผู้บริหารทั้งสามรายได้แสดงความยินดีกับนางสาวสดุดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยนางสาวสดุดีฯ ได้หารือเรื่องการขยายตลาดแรงงาน ทั้งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานทักษะเฉพาะ ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งองค์กรฯ มีความประสงค์จะรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะชาวไทยมาฝึกงาน/ทำงานในประเทศญี่ปุ่น สาขาก่อสร้าง ประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรฯ ดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทยสาขาก่อสร้าง จำนวนกว่า 100 คน และไม่ได้รับดูแลแรงงานชาติอื่น อีกทั้ง ยังอยู่ระหว่างรอรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อีกจำนวน 25 คน ซึ่งคณะผู้บริหารฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานทักษะเฉพาะไทย สาขาก่อสร้าง ว่ามีฝีมือ ขยัน อดทน และใจดี  นอกจากนี้ Mr. SEIICHIRO Ogawa แจ้งว่า เมื่อ 8 ปีที่แล้ว ได้ลงทุนเปิดบริษัท ชิบะ ซังเงียว เอเชีย จำกัด ที่ประเทศไทยและได้มีการส่งพนักงานชาวญี่ปุ่นไปทำงานในประเทศไทย รวมถึงส่งพนักงานชาวไทยเข้ามาทำงานกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นด้วย

ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารองค์กรฯ ที่ชื่นชอบแรงงานไทยและให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งขอให้องค์กรฯ พิจารณารับแรงงานทักษะเฉพาะ โดยต่อยอดจากผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ดูแลอยู่ และขอให้พิจารณาขยายสาขาการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคนอกเหนือจากสาขาก่อสร้างด้วย ซึ่งคณะผู้บริหารฯ รับจะนำไปพิจารณาต่อไป
Back to the list