ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีณวัดปากน้ำ ญี่ปุ่น

18/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน 2564 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูตเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี และมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและหนังสือคู่มือคันจิให้แก่ทางวัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย ชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 500 คน
Back to the list