ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินณวัดพุทธเดชมงคลมัสสึโมโต้

23/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายน 2564 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินประจำปี 2564 ณ วัดพุทธเดชมงคลมัสสึโมโต้ จังหวัดนากาโนะ ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและหนังสือคู่มือคันจิให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 250 คน
Back to the list