ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่นและผู้แทน ประชุมร่วมกับประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

24/11/2021

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น รวมทั้งนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ประชุม Policy Dialogue กับนาย TOKURA Masakazu ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่ Keidanren Kaikan สองฝ่ายร่วมหารือแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคเอกชนญี่ปุ่นในสาขาความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันTags:   Keidanren, ASEAN

Back to the list