ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ

18/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินประจำปี 2564 ณ วัดป่าพุทธรังษี อิบารากิ โดยมีนายสกนธ์ วนาเศรษฐี ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและหนังสือคู่มือคันจิให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 400 คน
Back to the list