ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบหารือกับนาย KONO Taro ประธานด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรค LDP และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น

19/11/2021

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบหารือกับนาย KONO Taro ประธานด้านการประชาสัมพันธ์ของพรรค LDP และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น สังกัดพรรค LDP อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นสมัยที่ 9 ในการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564

สองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติของสองประเทศTags:   Mr. KONO Taro

Back to the list