ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระฆัง ญี่ปุ่น

18/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดระฆัง ญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้แก่ นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูตเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวด้วยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและหนังสือคู่มือคันจิให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 200 คน
Back to the list