ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว

25/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม กรุงโตเกียว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ได้แก่ นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียว นายณัฐดร หัสวาที รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโตเกียว และนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่น หนังสือคู่มือคันจิ และคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมประมาณ 170 คน
Back to the list