ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับนายกเทศมนตรีเมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ

26/11/2021

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับนาย KUNISHIMA Michihiro นายกเทศมนตรีเมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ พร้อมคณะ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองทาคายามะในมิติต่าง ๆ โดยเน้นการส่งเสริมด้าน SMEs และการท่องเที่ยวซึ่งเมืองทาคายามะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนเมือง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่เมืองทาคายามะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำการที่สำนักงาน Japan National Tourism Organization (JNTO) ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาTags:   Takayama, Gifu

Back to the list