ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี ณวัดป่าฉัพพรรณรังสี จังหวัดไซตามะ

01/12/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน 2564 นายร่มเดชพิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาเป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว

เข้าร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2564 ณวัดป่าฉัพพรรณรังสีจังหวัดไซตามะในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานทำบุญผ้าป่าสามัคคีและมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมประมาณ200คน
Back to the list