ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวหารือกับผู้บริหารบริษัท Nippon Signal

03/12/2021

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นาย OSHIMA Hideo ตำแหน่ง Director & Managing Executive Officer, Oversea Division บริษัท Nippon Signal และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่รถไฟชานเมืองสายสีแดงซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาระบบสัญญาณและระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ จะเปิดทำการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 29 พฤศจิกายนศกนี้ 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมายาวนานกว่า 70 ปีและบทบาทของญี่ปุ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจในประเทศไทยต่อไปTags:   Nippon Signal

Back to the list