ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารบริษัท Toyota Motor Corporation

03/12/2021

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับนาย SHIMAZAKI Yutaka ตำแหน่ง Fellow, External & Public Affairs Group และนาย ENOMOTO Masato ตำแหน่ง Group Manager แผนก External Affairs บริษัท Toyota Motor Corporationโดยในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ผลักดันความร่วมมือด้านยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น มาตรการการเข้าประเทศของไทยและญี่ปุ่น การท่องเที่ยวกรอบความร่วมมือ RCEP และ CPTPP เป็นต้น
Back to the list