ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนบริษัท RKB Mainichi Broadcasting เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/12/2021

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 Ms. KATO Akiko ที่ปรึกษา และ Ms. KINOSHITA Yuriko ผู้จัดการแผนกธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท RKB Mainichi Broadcasting เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดย Ms. KATO ได้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและการจัดงานวิ่งผลัดมาราธอน Ayutthaya Kizuna Ekiden ในปีก่อนหน้า พร้อมได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในปี 2565

อนึ่ง บริษัท RKB Mainichi Broadcasting และสำนักพิมพ์ Mainichi ได้ร่วมจัดงาน Ayutthaya Kizuna Ekiden ทุกปีที่ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยด้วย 
Back to the list