ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคาระวะนายซูกะ โยชิฮิเดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

14/12/2021

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคารวะนายซูกะ โยชิฮิเดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดคานากาวะ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดคานากาวะและจังหวัดอะคิตะกับประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับนายซูกะกับความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 ด้วย 
Back to the list