ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรด้านแอปเปิ้ลของจังหวัด

17/12/2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะผู้แทนจากจังหวัดอาโอโมริและองค์กรส่งเสริมแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและมอบแอปเปิ้ลจากจังหวัดอาโอโมริซึ่งได้รับความนิยมในประเทศไทยโดยมีนายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย

จังหวัดอาโอโมริส่งออกแอปเปิ้ลไปยังประเทศไทยสูงถึง 753 ตันในปี 2563 โดยการส่งออกไปไทยนับเป็นอันดับที่ 3 รองจากไต้หวันและฮ่องกง

ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนของจังหวัดอาโอโมริได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแผนการเดินทางเยือนไทยเพื่อจัดกิจกรรมแนะนำจังหวัดการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน อันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการขยายตลาดแอปเปิ้ลของจังหวัดอาโอโมริในประเทศไทยและการขยายตลาดผลไม้ไทยในญี่ปุ่นด้วย
Back to the list