ข่าวกิจกรรม


การประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 307

17/12/2021

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) ครั้งที่ 307 ที่โรงแรม Toranomon Edition โดยมีนาย Peter Tan เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำกรุงโตเกียวเป็นประธาน และมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงโตเกียวและผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ได้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานการประชุม ACT จากสิงคโปร์ให้แก่ประเทศไทย โดยไทยจะรับตำแหน่งประธานการประชุมในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565
Back to the list