ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตฯ ต้อนรับผู้แทนด้านกีฬาจากเมืองคิตะคิวชู

17/12/2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาย MIURA Takahiro หัวหน้าผู้บริการ กรมการกีฬาของเมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ และคณะผู้แทนฝ่ายส่งเสริมการกีฬาของเมือง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมืองคิตะคิวชูในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม การศึกษา และกีฬา

เมืองคิตะคิวชูเป็นเมือง Host Town สำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสและเทควันโดสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก ในการนี้ นาย MIURA ได้กล่าวแสดงความยินดีที่นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดไทย ได้รับเหรียญทองจากกีฬาเทควันโดในโตเกียวโอลิมปิก ซึ่งมีโอกาสได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองคิตะคิวชูด้วย

อัครราชทูตปรางทิพย์ฯ ได้กล่าวขอบคุณที่เมืองคิตะคิวชูสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของไทยเสมอมา และหวังว่าความร่วมมือทุกด้านระหว่างทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาใกล้ชิดขึ้นไปยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากเมืองคิตะคิวชูมีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นยังสามารถร่วมมือในการนำโมเดลเศรษฐกิจBio-Circular-Green(BCG) มาปรับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของญี่ปุ่น
Back to the list