ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับประธานบริษัทYamamori และผู้แทนจังหวัดมิเอะ

22/12/2021

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นาย MITSUBAYASHI Noritada ประธานบริษัท Yamamori และ นาย KITAGAWA Masatoshi ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ จังหวัดมิเอะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา และการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดมิเอะ ซึ่งนาย MITSUBAYASHI มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอด นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับระบบผู้ฝึกงานของญี่ปุ่นที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพบุคลากรไทยTags:   Yamamori, Mie

Back to the list