ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเรื่องความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจสมาชิกองค์กร International Friendship Exchange Council (FEC)

22/12/2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญจาก International Friendship ExchangeCouncil (FEC) ให้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น แก่กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และสมาชิกองค์กร ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ประมาณ 20 คน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาย MATSUZAWA Ken ประธาน FEC และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมด้วย เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายในหัวข้อ Thailand’s Economic Updates and Outlook for Post COVID-19 Recovery โดยกล่าวถึง 4 หัวข้อหลักได้แก่ ภาพรวมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย – ญี่ปุ่น นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย การส่งเสริมการค้าและวัฒนธรรมในรูปแบบ new normal และ การท่องเที่ยว จากนั้นเป็นกิจกรรม networking โดยผู้บริหารบริษัทส่วนหนึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ด้วยแล้วTags:   FEC

Back to the list