ข่าวกิจกรรม


กลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทยของ ส.จ. จังหวัดคานากาวะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

20/12/2021

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นาย SHIKIDA Hiroaki ประธานกลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) ของจังหวัดคานากาวะ พร้อมสมาชิกของกลุ่ม เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดคานากาวะในมิติต่าง ๆ

ทั้งสองฝ่ายหวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลง ไทยและญี่ปุ่นจะสามารถแลกเปลี่ยนการเยือนกันได้มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนของ ส.จ. ระดับท้องถิ่น

กลุ่มมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ของ ส.จ. จังหวัดคานากาวะ จัดตั้งขึ้นเมื่อมิถุนายน 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น โดยนาย SHIKIDA Hiroaki ส.จ. จังหวัดคานากาวะ ได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มตั้งแต่นั้นมาTags:   SHIKIDA Hiroaki

Back to the list