ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ของ Min-On Concert Association

21/12/2021

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 Mr. ITO Kazuto ประธาน Min-On Concert Association และคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
ก่อนการถ่ายทำรายการ World Travel with Embassies ที่จะเผยแพร่ทาง YouTube

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ Min-On ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2527 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ศิลปะ และในช่วงที่ผ่านมา
แม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูตฯ และ Min-on ก็ยังมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดนิทรรศการ online เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทยในช่องทาง online ต่าง ๆ อีกด้วย

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับขนมหวานของไทย วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของไทย คติความเชื่อของไทย หัวโขนและการแสดงโขนของไทย และความนิยมของละครไทยในญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรับชมทางช่อง YouTube: Min-On Concert Association ในเดือนมีนาคม 2565
Back to the list