ข่าวกิจกรรม


หัวหน้าสำนักงาน Asian Partnerships Officeของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

27/12/2021

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดร. MATSUDA Tomohiro หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan)ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสที่สำนักงาน Asian Partnerships Office ของสถาบันฯ ได้เปิด ทำการที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมแนะนำ ดร. TERADA Mitsumiเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฯ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อการจัดตั้งสำนักงานฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อไทยและภูมิภาคในด้านสาธารณสุข รวมทั้งยังจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสาขายุทธศาสตร์ของ BCG Economy Model และนโยบาย Thailand 4.0 ด้านการแพทย์Tags:   NCC

Back to the list