ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารบริษัท KOWA เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

30/12/2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารบริษัท KOWA ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้หารือในหลายประเด็นรวมทั้งความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการแสวงหาโอกาสที่จะมีความร่วมมือกับไทยในการทดลองทางคลินิก (clinical trial)เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เนื่องจากบริษัท KOWA เห็นว่าไทยมีศักยภาพทางการแพทย์และมีความพร้อมสูงTags:   KOWA

Back to the list