ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมวัดเมตตาธรรม อิบารากิ หลังเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนเก็บของ

24/12/2021

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เดินทางไปกราบนมัสการพระมหาเชวง จรณธมฺโม วัดเมตตาธรรม อิบารากิ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรือนเก็บสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ ของวัด

ในการนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณที่ได้รับความเสียหาย และถวายข้าวสาร น้ำดื่ม
สิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน แผ่นร้อนกันหนาวไคโระ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรือนเก็บของในครั้งนี้
Back to the list