ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย KIUCHI Minoru ประธานคณะกรรมาธิการ การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น

08/12/2021

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย KIUCHI Minoru ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นสมัยที่ 6 ในการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และภูมิภาค รวมทั้งในโอกาสการครบรอบ 135 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2565 และบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ระหว่างปี 2564 - 2567Tags:   KIUCHI Minoru

Back to the list