ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกล่าวในงาน Asia-Africa 20 Special General Meeting

09/12/2021

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน "Asia-Africa 20 Special General Meeting" ซึ่งเป็นกิจกรรมพบปะระหว่างภาคเอกชนญี่ปุ่นกับผู้แทนประเทศจากภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ที่โรงแรม Prince Park Tower Tokyo

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้ร่วมกล่าวในนามของคณะทูตที่เข้าร่วม รวมทั้งได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ของไทยกับญี่ปุ่นผ่านประวัติความเป็นมาของการเพาะพันธุ์ "ปลานิล" ในประเทศไทย ตามที่ได้รับบริจาคจากญี่ปุ่น โดยมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา สะท้อนถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภูมิภาคแอฟริกาและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องอย่างดีกับแนวคิดการจัดงาน "Asia-Africa 20"
Back to the list