ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวแนะนำ “Visit Thailand Year 2022” ในงานเลี้ยงปีใหม่ของเขตชิบุยะ

04/01/2022

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่ที่จัดขึ้นโดยเขตชิบุยะ ประจำปี 2565 ภายในงานดังกล่าวมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 17 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในเขตชิบูยะเข้าร่วมและได้ขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน

สำหรับประเทศไทยนั้น เอกอัครราชทูต สิงห์ทองฯ ได้กล่าวถึงโครงการ “Visit Thailand Year 2022” ซึ่งเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทุกมุมโลกเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างช้านาน โดยจะครบรอบ 135 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ในปี 2565 นี้ ตลอดจนได้นำเสนอภาพและแนะนำวัดไชยวัฒนารามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์สำหรับไทยกับญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน
Back to the list