ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย MIYAKE Shingo ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และภรรยา

04/01/2022

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย MIYAKE Shingo ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและนาง MIYAKE Mayumi ภรรยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้อำนวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่และแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ 
Back to the list