ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ให้สัมภาษณ์ Japan Foundation ในหัวข้อวัฒนธรรมอาหารไทย

06/01/2022

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา ได้ให้สัมภาษณ์ Japan Foundation ในหัวข้อวัฒนธรรมอาหารไทย และการทำอาหารไทยในทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยนางพรดีฯ ได้สาธิตวิธีการทำส้มตำและขนมทับทิมกรอบ รวมถึงสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้เป็นลายไทย ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ในเทศกาลออนไลน์ CROSSCUT ASIA Delicious! Online Film Festival ที่จัดขึ้นโดย Japan Foundation ร่วมกับ Tokyo International Film Festival ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. - 3 ก.พ. 2565 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับชมออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถรับชมคลิปการสัมภาษณ์และการทำอาหารได้ทางเว็บไซต์ CROSSCUT ASIA Delicious! Online Film Festival open 21st Jan. 2022 (jfac.jp)
Back to the list