ข่าวกิจกรรม


อธิบดีสำนักกิจการระหว่างประเทศ เมืองโยโกฮามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/01/2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นาย HASHIMOTO Toru อธิบดีสำนักกิจการระหว่างประเทศ เมืองโยโกฮามะพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ ระหว่างเมืองโยโกฮามะกับประเทศไทย ซึ่งมีพัฒนาการเชิงบวก เช่น ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังได้หารืออย่างเป็นกันเองเกี่ยวกับความนิยมผลไม้ไทยและกาแฟไทยในญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในหลากหลายมิติระหว่างสองประเทศTags:   Yokohama

Back to the list