ข่าวกิจกรรม


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ธนาคาร HOKUTO และคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

26/01/2022

เมื่อวันที่ 7 มกราคม2565นาย SAITO Eikichi ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ธนาคาร HOKUTO ได้นำนาย OHMORI Sanshiro ประธานและ CEO บริษัท Ohmori Constructionและนาย KUMAGAI Takeoผู้จัดการทั่วไปธนาคาร Hokutoสาขากรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

นายSAITO มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งสมาคมAkita – Thailand Friendship Association เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานธนาคารHokuto ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดอะคิตะ เช่น กิจกรรมของ Akita – Thailand Friendship Association ความร่วมมือระหว่างกันช่วง การจัดกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก รวมทั้งโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือระดับท้องถิ่นด้านนวัตกรรมพลังงานลม ซึ่งสอดคล้องกับสาขายุทธศาสตร์ของ BCG Economy Model ที่ประเทศไทยส่งเสริมTags:   Hokuto Bank

Back to the list