ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย HOSODA Hiroyuki ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น

21/01/2022

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคารวะนาย HOSODA Hiroyuki ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น เพื่อมอบสารแสดงความยินดีจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสที่นาย HOSODA เข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาญี่ปุ่น และสถานะของกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทยด้วย พร้อมหวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนิติบัญญัติ จะกลับมาคึกคักอีกครั้งTags:   HOSODA

Back to the list