ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาสำหรับคณะทูตที่จังหวัดฟูกูชิมะ

31/01/2022

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม2565นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และนางสาวภัทรวรรณ ณ นคร ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาสำหรับคณะทูตที่จังหวัดฟูกูชิมะ ซึ่งจัดโดยกระทรวง การต่างประเทศญี่ปุ่นและจังหวัดฟูกูชิมะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติทราบถึงพัฒนาการ ในการฟื้นฟูจังหวัด และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตร ศักยภาพทางอุตสาหกรรม และการให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะทูตจากอีก 15 ประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์รำลึกเหตุการณ์สึนามิและการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ศูนย์วิจัยพลังงานไฮโดรเจน ศูนย์เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม สนามฝึกซ้อมหุ่นยนต์ เป็นต้นTags:   Fukushima

Back to the list