ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ THAI Select

31/01/2022

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ THAI Select ประจำปี 2565 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยจำนวน 13 ร้าน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ 

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหารที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและให้บริการด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมความนิยมไทยและเกียรติภูมิของประเทศ 
THAI Select เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้ร้านอาหารไทย และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย ปัจจุบันมีร้านอาหาร THAI Select ทั่วประเทศญี่ปุ่นจำนวน 179 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น THAI Select Signature จำนวน 16 ร้าน THAI Select Classic จำนวน 143 ร้าน และTHAI Select Casual จำนวน 20 ร้าน 

สามารถสืบค้นข้อมูลTHAI Select ในญี่ปุ่นได้ที่ http://thaiselect.jp/ และเว็บไซต์ THAI Select https://www.thaiselect.com/th/page/about-usTags:   Thai Select

Back to the list