ข่าวกิจกรรม


เลขาธิการ Japan Water Forum เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

27/01/2022

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นาย TAKEMURA Kotaro เลขาธิการ Japan Water Forum ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อมอบหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Water Summit (APWS) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ที่เมืองคุมาโมโตะ

ในโอกาสนี้ นาย TAKEMURA ได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวให้ฝ่ายไทยได้รับทราบ และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยญี่ปุ่น และในภูมิภาคด้วย 
Back to the list