ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Kitoku Shinryo เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

03/02/2022

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565นาย HIRAYAMA Makoto ประธานบริษัท Kitoku Shinryo และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ ความร่วมมือระหว่างกันในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าข้าวไทยที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีบทบาทส่งเสริมประเทศไทย เช่น การจัดงาน Thai Curry Night การร่วมงานเทศกาลไทย รวมทั้งการเข้าร่วม FOODEX 2022เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรจากประเทศไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทซึ่งสอดรับกับนโยบาย BCG ของไทย เช่น ข้าวโปรตีนต่ำและบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากrice resin เป็นต้นTags:   Kitoku Shinryo

Back to the list