ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน ณ วัดนาริตะซัน

03/02/2022

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน หรือพิธีโปรยถั่ว ซึ่งเป็นพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ที่วัดนาริตะซันชินโชจิ จังหวัดชิบะ

ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการเปลี่ยนฤดูกาลอาจทำให้มีความโชคร้ายจึงมีการโปรยถั่วเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย และนำความโชคดีเข้ามาแทน ในงานดังกล่าวมีบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น นักซูโม่อันดับต้น และดารานักแสดง ตลอดจนเอกอัครราชทูตของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ งานเทศกาลโปรยถั่วจัดขึ้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
Back to the list