ข่าวกิจกรรม


นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงโตเกียวเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

01/02/2022

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย วัฒนธรรมไทย อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กีฬา รวมไปถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ คณะนักเรียนได้พบกับเอกอัครราชทูตฯ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและญี่ปุ่นจากมุมมองของเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้ศึกษาและทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานอีกด้วย
Back to the list