ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการบรรยายทางออนไลน์ ให้แก่โรงเรียนประถม Umenoki

18/02/2022

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยทางออนไลน์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถม Umenoki เขตคิตะ กรุงโตเกียว

นักเรียนได้รับรับฟังเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย อาหารไทย ผลไม้ไทย การท่องเที่ยว และกีฬาของไทย นอกจากนี้ หลังจากการบรรยาย นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างสนุกสนานด้วย

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงปรับการบรรยายครั้งนี้จากการเดินทางไปบรรยายที่โรงเรียน เป็นการบรรยายทางออนไลน์แทน  
Back to the list