ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 308

28/02/2022

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโตเกียว ครั้งที่ 308 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งไทยเป็นประธานในช่วงครึ่งแรกของปี 2565

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในญี่ปุ่น มาตรการการเข้าเมืองของญี่ปุ่น และประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค

ภายหลังการประชุม มีกิจกรรม Lunch Talk โดยมีนาย KIUCHI Minoru ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และ สส. พรรค LDP จ. Shizuoka เป็นผู้บรรยาย ซึ่งนาย KIUCHI ได้เน้นย้ำว่า อาเซียนและญี่ปุ่นต่างมีความสำคัญต่อกันและกันในหลายสาขา และตนพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นต่อไป 
Back to the list